+ Dr. Gabriela Moţa, In Memoriam +

Arrow up
Arrow down
021 319 27 32 /021 319 27 33 int. 206

Cum pot deveni membru SIR ?
Apasa aici pentru informatii...

Procedură eliberare adeverinţă de membru SIR. Detalii...

Cele mai recente realizări
Detalii...

Promovează cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul imunologiei.

Reprezintă interesele profesionale ale imunologilor români atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Dezvoltă activități pentru promovarea scopurilor declarate.

Atribuții SIR

Analizează şi propune măsuri pentru rezolvarea diverselor probleme semnalate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul imunologiei.

Informează diferitele instituţii interesate asupra procedeelor şi metodelor noi în domeniul imunologiei, recomandând introducerea lor în cercetarea ştiinţifică şi practică medicală.

atributii

Organizează în ţară Conferinţe Anuale de Imunologie şi alte manifestări ştiinţifice (şedinţe de comunicări referate, mese rotunde cu tematică specifică conferinţe simpozioane, congrese, cursuri etc.) .

Colaborează cu asociaţii şi organizaţii similare din alte ţări precum şi cu organizaţiile internaţionale de specialitate la care este afiliată cum ar fi Uniunea Internatională a Societăţilor de Imunologie (UISI) Federaţia Europeană a Societăţilor de Imunologie (FESI) şi Societatea Balcanică de Imunologie (SBI). Trimite delegaţi care să o reprezinte la Adunarea Generală a organizaţiilor la care este afiliată.

Sprijină pregătirea şi participarea delegaţilor români la manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul imunologiei şi a specialităţilor înrudite.